Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Tuần 22

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Tuần 22 (06/01 đến 12/01/2014)
(TUẦN 03 CỦA HKII)
 
I / DẠY HỌC:  Dạy và học theo hiện hành.
 
II/ CHUYÊN MÔN :
    1/ Tổ Chuyên môn  
       a/ Nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn;
       b/ Nộp cho CHUYÊN MÔN (Thầy Ý) :
  • Đề cương kiểm tra HKI (Trừ các môn kiểm tra tập trung của K12 theo đề thi của Sở);
  • Bộ đề tham khảo phục vụ cho việc ôn tập HKI (Đối với các môn kiểm tra tập trung của K12 theo đề thi của Sở);
  • Đề thi HKI (Đối với các môn kiểm tra không tập trung);
       c/ Nộp cho CHUYÊN MÔN (Thầy Tân) các file đề thi HKI theo địa chỉ hpcmtan@gmail.com (Nén tất cả đề vào trong một thư mục tên TO …, đặt tên file là tên giáo viên ra đề)
        d/ Nộp cho CHUYÊN MÔN (Thầy Ý 01 bộ, thầy Tân 01 bộ) các phiếu đánh giá giảng dạy của giáo viên trong HKI;
      2/ V/v kiểm tra chéo sổ điểm lớn
          + Học vụ (Thầy Dũng) : Lập bảng phân công giáo viên chủ nhiệm kiểm tra chéo sổ điểm lớn và trình cho CHUYÊN MÔN phê duyệt;
          + Giáo viên chủ nhiệm : Nhận biên bản, Sổ điểm lớn tử Học vụ và tiến hành kiểm tra trong tuần 22.
      3/ Các bộ phận liên quan phối hợp với CHUYÊN MÔN triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém.
      4/ Nhóm Tin tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi dự Hội thi Tin học trẻ.
      5/ Nhắc nhở :
         + Bỏ tiết : Cô Huế (A9), Cô Hạnh (S5), Cô Diệu (V9) : Đã khắc phục.
          CHUYÊN MÔN nhà trường nghiêm khắc phê bình và đề nghị các giáo viên trên tự bố trí thời gian dạy bù các tiết đã mất và báo cho ChUYÊN MÔN theo dõi.
          + Bộ môn VẬT LÝ chưa nộp phiếu điểm kiểm tra chung.
          + Các TCM khẩn trương nộp các số liệu để phục vụ cho việc sơ kết HKI.

              
 

» Kế hoạch tuần 33 năm học 2015-2016» Kế hoạch chuyên môn tuần 32 (2015-2016)» Kế hoạch chuyên môn tuần 29 (2015-2016)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận