Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Tuần 23

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Tuần 23 (13/01 đến 19/01/2014)
(TUẦN 04 CỦA HKII)
 
I / DẠY HỌC:  Dạy và học theo hiện hành.
 
II/ CHUYÊN MÔN :
    1/ V/v kiểm tra chéo sổ điểm lớn
          + Học vụ tập hợp các sai sót về con điểm trong Sổ lớn (nếu có) và báo cáo cho thầy Tân bằng văn bản.
          + GVBM, GVCN liên hệ với Học vụ để sữa chữa các sai sót.
    2/ Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém
          + GVCN : Dựa vào danh sách học sinh yếu, kém của từng bộ môn mà giáo viên bộ môn đã bàn giao, đối chiếu với bảng tổng hợp HKI của lớp mình, lập danh sách học sinh yếu, kém theo mẫu sau và gởi lên CHUYÊN MÔN :

          + Công Đoàn : Lập danh sách các Công đoàn viên giáo viên đang giảng dạy các môn Toán, Văn, Anh văn khối 12 tình nguyện tham gia bồi dưỡng học sinh yếu, kém và bàn giao danh sách cho CHUYÊN MÔN trong tuần 23;
          + Đoàn thanh niên :
  . Lập danh sách các Đoàn viên giáo viên đang giảng dạy các môn Toán, Văn, Anh văn khối 12, tình nguyện tham gia bồi dưỡng học sinh yếu, kém;
            . Lập danh sách các Đoàn viên giáo viên khác tình nguyện tham gia công tác quản lý học sinh trong việc bồi dưỡng học sinh yếu, kém.
          → Bàn giao danh sách cho CHUYÊN MÔN trong tuần 23.
    3/ Tổ Chuyên môn 
          + Nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn;
          + Rà soát, lên kế hoạch dạy bù các tiết nghỉ không có giáo viên dạy thay và báo cho CHUYÊN MÔN  theo dõi ( Tổ Sử - CD, Tổ Văn )
    4/ Nhóm Tin tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi dự Hội thi Tin học trẻ.
    5/ Nhắc nhở : Các TCM chưa nộp qua mail cho thầy Tân các file đề thi HKI, khẩn trương thực hiện trong tuần 23.
 
                                                             
 
Lagi, ngày 11 tháng 01 năm 2014
                                                                                                             KT HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                     
               
  Huỳnh Nhật Tân 

» Kế hoạch tuần 33 năm học 2015-2016» Kế hoạch chuyên môn tuần 32 (2015-2016)» Kế hoạch chuyên môn tuần 29 (2015-2016)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận