Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Kế hoạch tuần 29

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Tuần 29 (24/02 - 02/3/02/2014)
(TUẦN 08 CỦA HKII)
 
I / DẠY HỌC:  Dạy và học theo TKB mới.
 
II/ CHUYÊN MÔN :
    1/ Tổ Chuyên môn    
          + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cấp tổ lần 1/HKII (lần 3 trong năm học).
          + Dự giờ đánh giá GV. Thực hiện kiểm tra kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên;
    2/ V/v phụ đạo học sinh yếu (kém) khối 12 : Thực hiện trong tuần 30.
    3/ V/v đưa chương trình phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong trường học năm học 2013 – 2014 : Sáng thứ hai (24/02/2014), sau nghi lễ chào cờ, Tổ trưởng Sử - CD gặp thầy Tân để trao đổi việc đưa nội dung phòng chông tham nhũng tích hợp vào bộ môn Công dân để giảng dạy cho học sinh.
    4/ V/v dạy - học bù  
          + Tiết 4,5 sáng thứ năm học bù tiết 1,2 của sáng thứ tư tuần 21;
          + Tiết 4,5 chiều thứ năm học bù tiết 1,2 của chiều thứ tư tuần 21.
    5/ V/v triển khai thực hiện phần mềm SMAS : Càc lớp chưa thực hiện việc cập nhật số học sinh đã nghỉ học, tổng số ngày nghỉ của học sinh, nhập hạnh kiểm của học sinh trong HKI vào phần mềm SMAS, đã được niêm iết ở bảng thông báo trước phòng Hội đồng. GVCN nghiêm túc thực hiện trong tuần 28.
    6/  Liên quan đến dự thảo phương án thi Tốt nghiệp THPT năm 2014 : Học vụ kết hợp với GVCN cho học sinh tự chọn hai môn thi Tốt nghiệp THPT trong 6 môn : Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Anh văn theo mẫu sau :

STT Họ và Tên Hóa Sinh Sử Địa Anh văn
               
               
 
   
    7/ CHUYÊN MÔN dự giờ đột xuất giáo viên trong các tuần 28, 29, 30.
    8/ Nhóm Tin tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi dự Hội thi Tin học trẻ.
                   
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                   Lagi, ngày 22 tháng 02 năm 2014
                                                                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                           KT HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                     
               
 
                                                                                                                                                                                                                Huỳnh Nhật Tân 

» Kế hoạch tuần 33 năm học 2015-2016» Kế hoạch chuyên môn tuần 32 (2015-2016)» Kế hoạch chuyên môn tuần 29 (2015-2016)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận