Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Kế hoạch tuần 28

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Tuần 28 (17/02 - 23/02/2014)
(TUẦN 07 CỦA HKII)
 
I / DẠY HỌC:  Dạy và học theo TKB hiện hành.
 
II/ CHUYÊN MÔN :
    1/ Tổ Chuyên môn    
          + Nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn;
          + Dự giờ đánh giá GV. Thực hiện kiểm tra kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên;
    2/ V/v phụ đạo học sinh yếu (kém) khối 12 : Để triển khai được kế hoạch phụ đạo học sinh yếu (kém) yêu cầu các bộ phận sau thực hiện nghiêm túc :
+ Công Đoàn : Bàn giao cho CHUYÊN MÔN danh sách các Công đoàn viên giáo viên đang giảng dạy các môn Toán, Văn, Anh văn khối 12 tình nguyện tham gia bồi dưỡng học sinh yếu, kém;
+ Tổ Văn, Anh văn nộp cho CHUYÊN MÔN phân phối chương trình phụ đạo học sinh yếu, kém khối 12 với tổng thời lượng 16 tiết (2 tiết/tuần);
    3/ Liên quan đến dự thảo phương án thi Tốt nghiệp THPT năm 2014 : GVCN khối 12 khẩn trương nộp danh sách học sinh lớp 12 đang học đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến trở lên ở lớp 10, 11 và HKI của lớp 12 cho thầy Ý ( Hạn chót là 15/02/2014).
    4/ V/v triển khai thực hiện phần mềm SMAS : CHUYÊN MÔN sẽ kiểm tra việc thực hiện trong tuần 28.
    5/ Giáo viên chủ nhiệm – Giáo viên bộ môn
          + GVCN kết hợp với Giám thị nhắc nhở, uốn nắn các học sinh có biểu hiện chểnh mãng trong học tập.
          + GVBM : Thực hiện tốt qui chế chuyên môn.
    6/ CHUYÊN MÔN dự giờ đột xuất giáo viên trong các tuần 28, 29, 30.
    7/ Nhóm Tin tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi dự Hội thi Tin học trẻ.
    8/ Nhắc nhở : Tổ Văn chưa nộp cho CHUYÊN MÔN bảng phân phối chương trình bám sát K10,11 với tổng thời lượng 12 tiết;
                   
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                Lagi, ngày 15 tháng 02 năm 2014
                                                                                                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                       KT HIỆU TRƯỞNG 
 
                                                                                     
               
                                                                                                                                                                                                         Huỳnh Nhật Tân 

» Kế hoạch tuần 33 năm học 2015-2016» Kế hoạch chuyên môn tuần 32 (2015-2016)» Kế hoạch chuyên môn tuần 29 (2015-2016)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận