Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Đánh giá_XL giáo viên

+ Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 (dowload)
+ Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT (dowload)
+ Xếp loại HĐSP nhà giáo (dowload)
+ Biên bản thanh tra HĐSP (dowload)

» Mẫu đơn yêu cầu cấp lại bằng nghề phổ thông bị mất» Danh sách Học sinh 2016-2017 (tạm thời)» Danh sách rà soát tình hình học nghề Phổ thông khối 12 (2016-2017)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận