Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Mẫu đơn yêu cầu cấp lại bằng nghề phổ thông bị mất

Những HS học nghề ở Trung tâm HNGDTX hoặc ở trường khác thì nộp thêm Giấy chứng nhận của đơn vị đó.

A. Hồ sơ xin cấp lại bằng Nghề PT gồm có:
   1/ Đơn xin cấp bằng (Download mẫu đơn)
   2/ Giấy chứng nhận nơi đơn vị theo học (TT HNGDTX hoặc trường THPT nơi HS theo học)
   3/ Lệ phí: 5000 VNĐ
* Lưu ý:
  
Nếu HS học tại trường THPT Nguyễn Huệ thì không cần nộp giấy chứng nhận;
   - Đơn phải có sự xác nhận của GVCN


B. Hạn chót: Hết tuần 5

» Danh sách Học sinh 2016-2017 (tạm thời)» Danh sách rà soát tình hình học nghề Phổ thông khối 12 (2016-2017)» Danh sách đăng ký ôn tập trái buổi (cả 3 khối) - Năm học 2016-2017
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận