Danh mục thông tin
Thông tin liên hệ
Huỳnh Nhật Tân
: 25 Nguyễn Huệ, P.Tân An, TX.La Gi, Bình Thuận
: 0988.959.210
Liên kết Website
Video Đêm lửa trại 2013
Tin tức Online

Qui chế thi THPT QG 2015

Đề nghị các thầy (cô) GVCN 12 tải về và giúp học sinh hiểu rõ về qui chế thi THPT QG trong những giờ chủ nhiệm.

Mời thầy (cô) download

» TKB lần 13(Áp dụng từ 8/5/2017)» TKB lần 12 (Áp dụng từ Tuần 36, 1/5/2017)» TKB lần 10 (Áp dụng từ Tuần 34)
Website của Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi - Bình Thuận